ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลพนมทวน

ที่อยู่ 234 ต.พนมทวน อ.พนมทวน  จ.กาญจนบุรี

โทร 034579034 โทรสาร.034579322

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (อีเมลกลาง) : saraban_05710901@dla.go.th

 ใช้ในการติดต่อราชการสำหรับการรับและการส่งหนังสือ