Day: กรกฎาคม 20, 2023

ท่านนายกสมศักดิ์ พนมชัยสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลพนมทวน ได้มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลพนมทวนได้ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ด้วยท่านนายกสมศักดิ์ พนมชัยสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลพนมทวน ได้มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลพนมทวนได้ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมหรือน้ำเอ่อเข้าบ้านพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านทวนในบ้างพื้นที่ จึงได้มีมโยบายให้เริ่งทำความสะอาดท่อระบายน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมในวันเวลาที่ฝนตกหนัก เพราะต้องการให้ระบายน้ำได้ทันท่วงที
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
เทศบาลตำบลพนมทวน
บริหารงานโดย : นาย สมศักดิ์ พนมชัยสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลพนมทวน
ติดต่อข้อมูลข่าวสารได้ที่ : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลพนมทวน (ชั้น 1)
Facebook : งานประชาสัมพันธ์ ทต.พนมทวน กาญจนบุรี
เว็บไซต์ : http://www.pnt.go.th/
โทร : 034-579-034 ต่อ 0
Email : tessaban.pnt@hotmail.com
Email : tessaban.pnt@gmail.com