สภาพและข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป

ในปีพุทธศักราช 2499 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะท้องถิ่นบางส่วนของตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้นเป็นสุขาภิบาล เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2499 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 74 ตอนที่ 74 ลงวันที่ 7 มกราคม 2500 มีพื้นที่ประมาณ 5.8 ตารางกิโลเมตร ต่อมาเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 โดยมีพื้นที่และอาณาเขตเท่าเดิม

 

ลักษณะที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน บริเวณหลักเขตที่ 1 ท้องที่ หมู่ที่ 3 ตำบลพนมทวน

ทิศใต้ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน บริเวณหลักเขตที่ 3 ท้องที่ หมู่ที่ 5 ตำบลพนมทวน

ทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน บริเวณตั้งแต่หลักเขตที่ 2 ท้องที่ หมู่ที่ 5 ตำบลพนมทวน

ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน บริเวณตั้งแต่หลักเขตที่ 4 ไปจนถึง หลักเขตที่ 5 ท้องที่ หมู่ที่ 8 ตำบลพนมทวน

 

เทศบาลตำบลพนมทวน อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครทางทิศตะวันตกตามถนนเพชรเกษมเป็นระยะทางประมาณ 129 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 24 กิโลเมตร ทางรถไฟตั้งแต่สถานีกรุงเทพฯถึงสถานีบ้านดอนรัก เป็นระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร การคมนาคมประชาชนนิยมเดินทางโดยทางรถยนต์โดยสารและรถยนต์ส่วนตัว จากทางหลวงเพชรเกษมเข้ามาบนเส้นทางถนนแสงชูโตและเส้นทางกาญจนบุรี - อู่ทอง ถึงเทศบาลตำบลพนมทวน ประมาณ 24 กิโลเมตร ตามเส้นทางดังกล่าวจากเมืองกาญจนบุรี มีรถยนต์โดยสารประจำทางรับส่งผู้โดยสารและผ่านเทศบาลตำบลพนมทวน

26/10/2016

2686

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลพนมทวน
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทร. 034 579034
เว็บไซต์ : http://pnt.endutot.com