ติดต่อเรา


 

เทศบาลตำบลพนมทวน

ที่อยู่ 234 ต.พนมทวน อ.พนมทวน  จ.กาญจนบุรี  โทร 034579034 โทรสาร.034579322

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (อีเมลกลาง)Tessaban.pnt@hotmail.com ใช้ในการติดต่อราชการสำหรับการรับและการส่งหนังสือ

26/10/2016

3135

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลพนมทวน
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทร. 034 579034
เว็บไซต์ : http://pnt.endutot.com