ประกาศผลการประเมินตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูลรอบ 6 เดือน ในระบบ e-PlanNACC ของเทศบาลตำบลพนมทวน


ประกาศผลการประเมินตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูลรอบ 6 เดือน ในระบบ e-PlanNACC
ของเทศบาลตำบลพนมทวน

03/05/2019

531

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลพนมทวน
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทร. 034 579034
เว็บไซต์ : http://pnt.endutot.com