เรื่องการสำรวจและจัดทำข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน


เรื่องการสำรวจและจัดทำข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

18/07/2019

486

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลพนมทวน
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทร. 034 579034
เว็บไซต์ : http://pnt.endutot.com