เมื่อประชาชนได้รับแจ้ง เอกสารเกี่ยวกับภาษีที่ดินต้องทำอย่างไร

สำนักงานเทศบาลตำบลพนมทวน
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทร. 034 579034
เว็บไซต์ : http://pnt.endutot.com