ประกาศผลการประเมินตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตของอบต.ข้อมูลรอบ 12 เดือน ในระบบ e-plannacc


ประกาศผลการประเมินตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตของอบต.ข้อมูลรอบ 12 เดือน ในระบบ e-plannacc

09/10/2020

322

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลพนมทวน
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทร. 034 579034
เว็บไซต์ : http://pnt.endutot.com