อัตราภาษีป้ายใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2566


อัตราภาษีป้ายใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2566

04/01/2021

284

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลพนมทวน
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทร. 034 579034
เว็บไซต์ : http://pnt.endutot.com