ประกาศผลการประเมินตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตข้อมูลรอบ 12 เดือน ปี 2564


ประกาศผลการประเมินตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตข้อมูลรอบ 12 เดือน ปี 2564

18/10/2021

123

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลพนมทวน
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทร. 034 579034
เว็บไซต์ : http://pnt.endutot.com