ประกาศยกเลิกประกาสประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลจำนวน 1 คัน


ประกาศยกเลิกประกาสประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลจำนวน 1 คัน

12/11/2021

92

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลพนมทวน
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทร. 034 579034
เว็บไซต์ : http://pnt.endutot.com