ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ณ บริเวณหน้าที่ทำการ เทศบาลตำบลพนมทวน


ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ณ บริเวณหน้าที่ทำการ เทศบาลตำบลพนมทวน

01/02/2022

66

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลพนมทวน
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทร. 034 579034
เว็บไซต์ : http://pnt.endutot.com