ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินแลสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565


ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินแลสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565

01/02/2022

61

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลพนมทวน
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทร. 034 579034
เว็บไซต์ : http://pnt.endutot.com