วิสัยทัศน์


           

“  เทศบาลตำบลพนมทวน เป็นชุมชนน่าอยู่  สภาพภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมดี ประชาชนมีการศึกษาเป็นเลิศ ก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ  คุณภาพชีวิตที่ดี  มีส่วนร่วมในการบริหาร สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและความสามัคคีในชุมชน  ”

09/12/2016

1474

ดูครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลพนมทวน
อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทร. 034 579034
เว็บไซต์ : http://pnt.endutot.com