ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ จังหวัดพัทลุง

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ท่านนายกสมศักดิ์ พนมชัยสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลพนมทวน พร้อมด้วยคณะผู้บริการ สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพนมทวน ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมชั้นสองเทศบาลตำบลพนมทวน