Day: พฤษภาคม 31, 2023

เทศบาลตำบลพนมทวน งานป้องกันฯ ได้รับแจ้งจากประชาชน แจ้งจับตัวเงินตัวทอง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลพนมทวน งานป้องกันฯ ได้รับแจ้งจากประชาชน แจ้งจับตัวเงินตัวทอง