Day: พฤษภาคม 12, 2023

ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.พนมทวน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.พนมทวน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลพนมทวน