Month: สิงหาคม 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหลังโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลณ์พนมทวน (ชุมชนดอนสมบูรณ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหลังโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลณ์พนมทวน (ชุมชนดอนสมบูรณ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณคันคลองชลประทาน ๓ ซ้าย ๒ ซ้าย ผ่านหน้าบ้านนายคมสัน (ชุมชนดอนดินเหนียว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณคันคลองชลประทาน ๓ ซ้าย ๒ ซ้าย ผ่านหน้าบ้านนายคมสัน (ชุมชนดอนดินเหนียว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)