Day: กุมภาพันธ์ 8, 2023

ประชุมพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เพื่อมอบนโยบายและปลูกจิตสำนึกในการสร้างวัฒนธรรมที่ดี

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพนมทวน เวลา 9.30 น.
นายกเทศมนตรีได้จัดประชุมพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เพื่อมอบนโยบายและปลูกจิตสำนึกในการสร้างวัฒนธรรมที่ดี ในการปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต