Day: สิงหาคม 11, 2023

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพนมทวน

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพนมทวน ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี