Day: กุมภาพันธ์ 12, 2024

ประชุมมอบนโยบายการปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพนมทวน ชั้น 2 นายสมศักดิ์ พนมชัยสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลพนมทวน ได้จัดประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและลูกจ้าง เพื่อมอบนโยบายการปลูกจิตสำนึกในการสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมประกาศเจตนารมณ์ให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในทุกเทศกาล