Day: ธันวาคม 20, 2022

เทศบาลตำบลพนมทวนร่วมกับอำเภอพนมทวน เข้าร่วมเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา หายจากอาการพระประชวร ณ ศาลาการเปรียญ วัดบ้านทวน

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลพนมทวนร่วมกับอำเภอพนมทวน เข้าร่วมเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา หายจากอาการพระประชวร ณ ศาลาการเปรียญ วัดบ้านทวน