Day: สิงหาคม 10, 2023

เทศบาลตำบลพนมทวนได้รับมอบหมายจากจังหวัดฯ ให้ดำเนินการดูแลเรื่องการจัดเก็บขยะมูลฝอยและความสะอาด ในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์”

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลพนมทวนได้รับมอบหมายจากจังหวัดฯ ให้ดำเนินการดูแลเรื่องการจัดเก็บขยะมูลฝอยและความสะอาด ในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์”  เนื่องจากในเขตเทศบาลตำบลพนมทวนมีการดำเนินการจัดการแข่งขันและเป็นที่พักให้กับนักกีฬา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 และ โรงเรียนวัดบ้านทวน

ท่านนายกสมศักดิ์ พนมชัยสว่าง นายกเทศนมตรีตำบลพนมทวน ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขฯ นำโดยท่านรองปลัดเทศบาล ให้ดำเนินการติดตั้งถังขยะแยกประเภทและติดป้ายประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว