Day: สิงหาคม 15, 2023

การประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมทวน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 การประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมทวน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมทวน

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (พิธีช่วงเย็น)

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566” ณ หอประชุมอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี