Month: กรกฎาคม 2022

เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคันคลองชลประทาน ๓ ซ้าย ๒ ซ้าย ผ่านหน้าบ้านนายคมสัน (ชุมชนดอนดินเหนียว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding)

เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน (ชุมชนดอนสมบูรณ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding)

เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน (ชุมชนดอนสมบูรณ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding)

เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านสารวัตร สมหัวง พานแก้ว (ชุมชนดอนเสือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding)

เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ สายบ้านสารวัตร สมหัวง พานแก้ว (ชุมชนดอนเสือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding)