Day: พฤศจิกายน 24, 2022

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 (โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพนมทวน)

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพนมทวน
– วัดตะโก
– ศรีอยุธยาไลอ้อนปาร์ค

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 โครงการดูแลสุขภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 โครงการดูแลสุขภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลพนมทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (วัดสระแก้ว)