Day: สิงหาคม 12, 2023

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (พิธีช่วงเช้า)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566” ณ หอประชุมอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี