Month: ธันวาคม 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายข้างสหกรณ์การเกษตรพนมทวน (คลองส่งน้ำสาย ๔ ขาว ๑ ซ้าย) ชุมชนดอนเสือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) สายข้างสหกรณ์การเกษตรพนมทวน (คลองส่งน้ำสาย ๔ ขวา ๑ ซ้าย) ชุมชนดอนเสือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

НиТ№?ГРЎТИ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) สายข้างสหกรณ์การเกษตรพนมทวน (คลองส่งน้ำสาย ๔ ขวา ๑ ซ้าย) ชุมชนดอนเสือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

НиТ№?ГРЎТИ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) สายข้างสหกรณ์การเกษตรพนมทวน (คลองส่งน้ำสาย ๔ ขวา ๑ ซ้าย) ชุมชนดอนเสือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

НиТ№?ГРЎТИ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 25/12/2565 25

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลตำบลพนมทวน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล,สรรพากรอำเภอพนมทวน,ท้องถิ่นอำเภอพนมทวน,ผู้ทรงคุณวุฒิ, และผู้แทนประชาคม เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการที่เทศบาลได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และได้กำหนดแนวทางตามวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นไป

นายสมศักดิ์ พนมชัยสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลพนมทวน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับอำเภอพนมทวน “ร่วมกิจกรรมพิธีปล่อยสัตว์น้ำ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

นายสมศักดิ์ พนมชัยสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลพนมทวน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับอำเภอพนมทวน “ร่วมกิจกรรมพิธีปล่อยสัตว์น้ำ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ณ บริเวณสระน้ำชุมชนดอนเสือ ม.3 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565