Day: เมษายน 16, 2023

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าเยี่ยมเยียนจุดบริการประชาชน ณ จุดบริการหน้าที่ว่าการอำเภอพนมทวน

วันที่ 16 เมษายน 2566 ตอนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าเยี่ยมเยียนจุดบริการประชาชน ณ จุดบริการหน้าที่ว่าการอำเภอพนมทวน