Day: ธันวาคม 22, 2022

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลตำบลพนมทวน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล,สรรพากรอำเภอพนมทวน,ท้องถิ่นอำเภอพนมทวน,ผู้ทรงคุณวุฒิ, และผู้แทนประชาคม เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการที่เทศบาลได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และได้กำหนดแนวทางตามวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นไป

นายสมศักดิ์ พนมชัยสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลพนมทวน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับอำเภอพนมทวน “ร่วมกิจกรรมพิธีปล่อยสัตว์น้ำ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

นายสมศักดิ์ พนมชัยสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลพนมทวน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับอำเภอพนมทวน “ร่วมกิจกรรมพิธีปล่อยสัตว์น้ำ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ณ บริเวณสระน้ำชุมชนดอนเสือ ม.3 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565