Month: พฤษภาคม 2023

เทศบาลตำบลพนมทวน งานป้องกันฯ ได้รับแจ้งจากประชาชน แจ้งจับตัวเงินตัวทอง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลพนมทวน งานป้องกันฯ ได้รับแจ้งจากประชาชน แจ้งจับตัวเงินตัวทอง

ประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมทวน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2566

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมทวน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพนมทวน

เทศบาลตำบลพนมทวน งานป้องกันฯ ได้รับแจ้งจับงูเห่า ณ ชุมชนดอนเสือ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลพนมทวน งานป้องกันฯ ได้รับแจ้งจับงูเห่า ณ ชุมชนดอนเสือ

การประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2566 การประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพนมทวน