Day: มีนาคม 24, 2023

โครงการดูแลสุขภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลพนมทวน ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการดูแลสุขภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลพนมทวน ประจำปีงบประมาณ 2566
(กิจกรรมฝึกอาชีพทำกะหรี่ปั๊บไส้ไก่)
วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (วัดสระแก้ว)
24