Day: มีนาคม 16, 2023

กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลพนมทวน ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกฯ

วันที่ 16 มีนาคม 2566 กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลพนมทวน ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกฯ เพื่อรองรับการตรวจจากคณะกรรมการจังหวัดฯในวันที่ 21 นี้ โดยในการตรวจครั้งนี้จะลงตรวจบ้านผู้บริหารและสมาชิก

เทศบาลตำบลพนมทวนให้การต้อนรับนักศึกษาแพทย์จาก โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลพนมทวนให้การต้อนรับนักศึกษาแพทย์จาก โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน ได้เข้ามาเยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลด้านสาธารณสุข และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสุขภาพของเทศบาลตำบลพนมทวน