Day: มิถุนายน 26, 2023

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลพนมทวน นำโดยท่าน นายก สมศักดิ์ พนมชัยสว่าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก กับทางอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี