Month: กันยายน 2022

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนตกแต่งดูแลต้นไม้และวัชพืชบริเวณทางเข้าริมถนนพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลพนมทวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนตกแต่งดูแลต้นไม้และวัชพืชบริเวณทางเข้าริมถนนพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลพนมทวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ