Day: มีนาคม 31, 2023

เทศบาลตำบลพนมทวน จัดทำโครงการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลพนมทวน จัดทำโครงการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566