Day: กันยายน 21, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนตกแต่งดูแลต้นไม้และวัชพืชบริเวณทางเท้า/ริมถนน/พื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลพนมทวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลพนมทวนนำโดยท่านนายก และท่านรองนายกทั้งสอง ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาแพทย์จาก รพ.เจ้าคุณไพบูลย์ฯ

วันที่ 21 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลพนมทวนนำโดยท่านนายก และท่านรองนายกทั้งสอง ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาแพทย์จาก รพ.เจ้าคุณไพบูลย์ฯ ได้เข้ามาเยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลด้านสาธารณสุข และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสุขภาพของเทศบาลตำบลพนมทวน

ตารางคำนวณช่วงอายุของผู้สูงอายุและตารางรับเงินผู้สูงอายุ ที่ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ