Month: กันยายน 2023

ประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมทวน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 29 กันยายน 2566 ประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมทวน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมทวน

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 28 กันยายน 2566 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ของเทศบาลตำบลพนมทวน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนตกแต่งดูแลต้นไม้และวัชพืชบริเวณทางเท้า/ริมถนน/พื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลพนมทวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)