Day: มิถุนายน 1, 2023

โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลพนมทวนร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน และ อสม. จัดทำโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก สำหรับบุลคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้