Day: มกราคม 26, 2023

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ท่านนายก สมศักดิ์ พนมชัยสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลพนมทวน เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอพนมทวน (ผ่านระบบ Thai QM) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพนมทวน วันพุธที่ 25 มกราคม 2566