Month: มีนาคม 2023

เทศบาลตำบลพนมทวน จัดทำโครงการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลพนมทวน จัดทำโครงการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายพนมทวน – บ้านบ่อหว้า (ชุมชนดอนเสือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ประกวดรตาคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายพนมทวน-บ้านบ่อหว้า)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลพนมทวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ประกวดรตาคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก