Day: พฤษภาคม 10, 2023

กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลพนมทวน ร่วมกับท้องถิ่นอำเภอพนมทวน และสาธารณสุขอำเภอพนมทวน ตรวจโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนฯ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลพนมทวน ร่วมกับท้องถิ่นอำเภอพนมทวน และสาธารณสุขอำเภอพนมทวน

ตรวจโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนฯ บ้านกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วย หมู่ 1,2,3,5,8,9