Month: มิถุนายน 2023

กิจกรรมอบรมต่อต้านยาเสพติด 2566

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 (13.00น.) กิจกรรมอบรมต่อต้านยาเสพติด ที่ รโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ฯ โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 76 คน