Month: ตุลาคม 2021

โครงการปรับปรุงจัดทำฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย ปี 2565