Day: กรกฎาคม 13, 2023

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคันคลองชลประทาน ๓ ซ้าย ๒ ซ้าย (ฝั่งขวา) ชุมชนดอนดินเหนียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

НиТ№?ГРЎТИ

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสื่อ หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสื่อ หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 2 เทศบาลตำบลพนมทวน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคันคลองชลประทาน ๓ ซ้าย ๒ ซ้าย (ฝั่งขวา) ชุมชนดอนดินเหนียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ