Day: กรกฎาคม 25, 2023

กิจกรรมการวิ่งธงงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์”

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลพนมทวนเข้าร่วมกิจกรรมการวิ่งธงงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” ณ บริเวณสนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ท่านนายก สมศักดิ์ พนมชัยสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลพนมทวน ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพนมทวน ณ วัตะโกและ Sriayuthaya lion park จังหวัดพระนครศรีอยุธยา