Day: เมษายน 21, 2023

เทศบาลตำบลพนมทวนจัดกิจกรรม การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การวิจัยชุมชน

เทศบาลตำบลพนมทวนจัดกิจกรรม การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การวิจัยชุมชน วันที่ 20-21 เม.ย 2566

 

เทศบาลตำบลพนมทวนร่วมกับประชาชน ทำบุญพ่อปู่สมิงดำ

วันที่ 21 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลพนมทวนร่วมกับประชาชน ทำบุญพ่อปู่สมิงดำ ณ บริเวณพระปรางค์ หน้าที่ว่าการอำเภอพนมทวน