Day: ตุลาคม 17, 2023

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 ท่านนายก สมศักดิ์ พนมชัยสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลพนมทวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลพนมทวน ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับพนักงานใหม่

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ท่านนายก สมศักดิ์ พนมชัยสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลพนมทวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ต้อนรับพนักงานคนใหม่ นางขวัญฤทัย ปัญญาธิกวัฒน์ (ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ) ตลอดจนถึงคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา ที่ได้เดินทางมาส่งพนักงานยังเทศบาลตำบลพนมทวน