กิจกรรม

ประชุมมอบนโยบายการปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพนมทวน ชั้น 2 นายสมศักดิ์ พนมชัยสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลพนมทวน ได้จัดประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและลูกจ้าง เพื่อมอบนโยบายการปลูกจิตสำนึกในการสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมประกาศเจตนารมณ์ให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในทุกเทศกาล

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการฯได้เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการที่เทศบาลได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และได้กำหนดแนวทางตามวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นไป

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ จังหวัดพัทลุง

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ท่านนายกสมศักดิ์ พนมชัยสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลพนมทวน พร้อมด้วยคณะผู้บริการ สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพนมทวน ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมชั้นสองเทศบาลตำบลพนมทวน

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอพนมทวน

ประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมทวน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมทวน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมทวน

ความสุขใต้แสงจันทร์ มหัสจรรย์แห่งลำน้ำทวน ลอยกระทงบ้านทวน 66

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 งานความสุขใต้แสงจันทร์ มหัสจรรย์แห่งลำน้ำทวน ลอยกระทงบ้านทวน ณ คลองลำน้ำทวน

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 ท่านนายก สมศักดิ์ พนมชัยสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลพนมทวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลพนมทวน ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับพนักงานใหม่

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ท่านนายก สมศักดิ์ พนมชัยสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลพนมทวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ต้อนรับพนักงานคนใหม่ นางขวัญฤทัย ปัญญาธิกวัฒน์ (ตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ) ตลอดจนถึงคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา ที่ได้เดินทางมาส่งพนักงานยังเทศบาลตำบลพนมทวน