กิจกรรม

จัดประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลพนมทวนได้จัดประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 เพื่อให้ประชาชนทราบถึงโครงการและแนวทางการพัฒนาในพื้นที่

ประชุมมอบนโยบายการปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพนมทวน ชั้น 2 นายสมศักดิ์ พนมชัยสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลพนมทวน ได้จัดประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและลูกจ้าง เพื่อมอบนโยบายการปลูกจิตสำนึกในการสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมประกาศเจตนารมณ์ให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในทุกเทศกาล

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการฯได้เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการที่เทศบาลได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และได้กำหนดแนวทางตามวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นไป

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ จังหวัดพัทลุง

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ท่านนายกสมศักดิ์ พนมชัยสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลพนมทวน พร้อมด้วยคณะผู้บริการ สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพนมทวน ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมชั้นสองเทศบาลตำบลพนมทวน

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอพนมทวน

ประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมทวน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมทวน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมทวน

ความสุขใต้แสงจันทร์ มหัสจรรย์แห่งลำน้ำทวน ลอยกระทงบ้านทวน 66

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 งานความสุขใต้แสงจันทร์ มหัสจรรย์แห่งลำน้ำทวน ลอยกระทงบ้านทวน ณ คลองลำน้ำทวน

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 ท่านนายก สมศักดิ์ พนมชัยสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลพนมทวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลพนมทวน ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่