ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายพนมทวน-บ้านบ่อหว้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายพนมทวน-บ้านบ่อหว้า

ประกวตราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก นนสายพนมทวน – บ้านบ่อ หว้า จากบ้านนายฝัด บรรจบถนนสายกาญจนบุรี – อู่ทอง สาย ๓๒๔ (ชุมชนดอนเสือ) ด้วยวิธี ประกวตราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรถนนเทศบาล 6

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรถนนเทศบาล 6

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรถนนเทศบาล 8/2

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมตีเส้นจราจรถนนเทศบาล 8/2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนตกแต่งดูแลต้นไม้และวัชพืชบริเวณทางเท้า/ริมถนน/พื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลพนมทวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)